El codi ètic proveeix els professionals d’uns principis i línies d’actuació fonamentals per a la seva bona pràctica. Serveix tant per donar suport als professionals en el seu treball, com per informar i protegir les persones que facin ús dels seus serveis.

Codi Ètic Grefart (pdf)