Socis professionals

Poden demanar associar-se amb aquesta denominació tots aquells professionals de l’artteràpia que tinguin una titulació de Màster en Artteràpia acreditada per una universitat.

En el seu defecte, poden aspirar a integrar-s’hi altres professionals de l’artteràpia amb una formació curricular impartida per una entitat o associació reconeguda per la seva professionalització en Artteràpia, sempre que compleixin uns continguts curriculars mínims.

Els interessats en aquesta segona possibilitat han de demanar per escrit a l’Associació quins son aquests criteris de mínims.

Socis col·laboradors

Poden associar-se en aquesta modalitat els diferents professionals que no presentin els requisits anteriors. També poden fer-ho altres professionals dels camps de l’art, educatiu, social, de la salut, de l’acció sociocomunitària, de la teràpia, etc., que vulguin contrastar la seva activitat professional amb les aportacions que els pugui procurar l’Artteràpia.

En tots dos casos s’haurà de fer un escrit i adreçar-lo a la Junta Directiva de l’Associació grefart@grefart.es, representada pel seu president, on s’especifiqui:

– Motivacions personals i professionals per formar part d’aquesta Associació.
– Currículum i recorregut professional.

Un cop rebut, la Junta Directiva, en la seva propera reunió, valorarà l’escrit, demanarà més informació si ho estima adient i per fi acceptarà o denegarà la petició tot argumentant la seva decisió, que es comunicarà a la persona interessada.