Grefart es va constituir l’any 2004 com a Grup de Recerca, Formació i Atenció en Artteràpia i com Associació Professional d’Artterapeutes. Com Associació Professional, vetlla per la formació continuada dels artterapeutes oferint cursos, monogràfics, supervisió i espais d’intercanvi professionals i de recerca. Els seus professionals treballen en projectes d’intervenció artterapèutica amb diferents col·lectius com ara la salut mental, drogodependències, immigració, gent gran, infants i joves, dones en risc, altes capacitats i discapacitats entre altres.

És una de les cinc associacions professionals fundadores de la Federació Espanyola d’Associacions Professionals d’Artteràpia (FEAPA).

Organitza events i activitats de difusió dirigits a entitats i professionals interessats en l’Artteràpia, com les Jornades d’Artteràpia, Salut i Comunitat que compten ja amb set edicions.

Grefart Associació professional d’artterapeutes, està pensada tant per defensar i promoure l’actuació professional dels artterapeutes com per protegir els seus possibles usuaris, pacients i clients de les pràctiques inadequades de què poguessin ser objecte.

Per altra part, com a plataforma de recerca, aplega professionals de l’Artteràpia, de l’art i la clínica, compromesos a desenvolupar estructures de treball, formatives, de recerca i associatives, que permetin oferir espais a altres persones que s’interessin per la interrogació mútua entre l’art i la teràpia, i al mateix temps fer arribar aquesta eina psicoterapèutica a aquells que la necessitin.

Són objectius de l’Associació:

  • Donar representació professional als artterapeutes.
  • Defensar als possibles clients i pacients de l’exercici inadequat de la pràctica artterapèutica.
  • Donar a conèixer l’Artteràpia a Institucions, Entidats i colectius professionals.
  • Desenvolupar accions i serveis dirigits als professionals com supervisió, formació continuada, grups d’investigació, assegurances professionals, etc.