Revista Energeia

Energeia, revista digital d’Artteràpia inicià el seu recorregut davant la dificultat de trobar documents originals i contemporanis referents a l’artteràpia i amb la idea inicial d’oferir un espai d’acollida d’articles que permetin, des de diferents perspectives, generar reflexions que puguin contribuir a la difusió de la disciplina, així com també amb el desig de fomentar sinèrgies entre les diverses associacions del sector i els professionals de l’Artteràpia. Energeia té la voluntat de recollir el que s’esdevé actualment en el camp de l’Artteràpia en l’àmbit teòric, metodològic, clínic i de noves iniciatives, per tal d’assenyalar el recorregut que està fent la nostra professió. Una proposta que, tot i ser recent al nostre país, volem poder desenvolupar i consolidar com a tal, amb el màxim rigor científic. D’aquesta manera, Energeia es presenta com un canal de difusió de l’actual inquietud vers la investigació, a més d’una eina de reflexió sobre la pràctica, tant de persones amb un ampli recorregut en l’artteràpia com d’aquelles que tot just comencen.

El terme Energeia (ਥνέργεια, en grec) fou creat per Aristòtil a partir d’un adjectiu que significa ‘obra’ i, encara que aquest sigui l’origen etimològic de l’actual paraula energia, no és el sentit d’aquesta el que volem evocar. La Energeia aristotèlica es desenvolupa en tres àmbits: moviment (kinesis), forma (morphé, aplicat en un principi al cos humà) i acció o obra (érgon), i s’aplica a tots els fenòmens vitals, cognoscitius i operatius… En definitiva, parla de “la vida com a energeia”. El concepte permetrà a Aristòtil explicar com funciona la ment, la substància o la seva finalitat, que serà “ser acte”, esdevenir. Es podria definir com “l’acció del que posseeix la potència activa”. D’aquesta manera, Aristòtil elaborarà una doctrina amb la idea que l’Energeia de l’objecte sensible i la del que sent es troba en el que sent, parlant també de potència i acte, matèria i forma com estructures paral·leles, en el sentit que la matèria estarà en potència perquè tendeix cap a la forma, que serà l’acte.

 

Revista d’Artteràpia ENERGEIA