Com Associació Professional, Grefart vetlla per la formació continuada dels artterapeutes oferint cursos, monogràfics, supervisió i espais d’intercanvi professionals i de recerca. Els seus professionals treballen en projectes d’intervenció artterapèutica amb diferents col·lectius com ara la salut mental, drogodependències, immigració, gent gran, infants i joves, dones en risc, altes capacitats i discapacitats entre altres.Grefart es una plataforma de trobada i treball entre professionals artterapeutes, artistes i clínics, conjuntament amb altres professionals de l’educació, la salut i el camp d’acció socio-comunitària. Un espai on investigar sobre aquells temes que interessen a l’Artteràpia i les seves aplicacions en els camps esmentats.

• Supervisió de casos

• Recerca

• Formació continuada: Seminaris teòrics, clínics i practico-vivencials.

• Espai Trobarte: Conferències i tallers amb professionals del món artístic i clínic.